Technologia przewiertów horyzontalnych w zaawansowanych projektach budowlanych

Przewierty horyzontalne to odmiana przewiertów sterowanych, których walory praktyczno- techniczne skupiają się wokół szerokiego wachlarza możliwości, jakie otwiera przed nami ich zastosowanie. Specjalna technologia HDD umożliwia praktyczne pokonywanie przeszkód terenowych w trakcie realizacji prac ziemnych takich jak cieki wodne o dużej powierzchni, autostrady oraz elementy infrastruktury o przeznaczeniu technicznym.

Od czego zależy cena za wykonanie przewiertów?

przewierty horyzontalne na ŚląskuBezwykopowe technologie montażu podziemnej sieci uzbrojenia terenu mają szanse stopniowo wyprzeć tradycyjne metody budowy sieci przyłącza poprzez wykluczenie etapu wykopów z realizacji prac ziemnych. Ponadto rozwój technologii HDD umożliwia nie tylko swobodną realizację montażu sieci instalacyjnej, ale również pozwala na jednoczesne wydłużenie ciągu poszczególnych elementów armatury. Średnie ceny za wykonanie 1 mb przewierty horyzontalne na Śląsku zaczynają się od ok. 70zł netto w górę. Koszty jakie poniesiemy w związku z zastosowaniem metod bezwykopowych mogą być uzależnione m. in. od stopnia zurbanizowania terenu na którym będziemy realizować projekt budowlany a także panujących w danym obrębie warunków geologicznych. Technologia HDD znajduje swoje zastosowanie w budowie sieci wodociągowych, gazociągowych oraz ciepłociągowych oraz wielu innych.

Pamiętajmy, że zatrudniając sztab specjalistów oraz zlecając wykonanie projektu sieci uzbrojenia terenu musimy pamiętać o przeprowadzeniu niezbędnych badań geologicznych. Do zalet technologii przewiertów horyzontalnych możemy zaliczyć zniwelowanie negatywnych wpływów budownictwa na walory krajobrazowe, dzięki czemu ograniczona jest m. in. wycinka drzew. Ponadto jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie, ograniczające wpływ robót budowlanych na ruch drogowy.