Poprawnie wykonana instalacja hydrantowa

Systemy bezpieczeństwa dotyczące ludzi mają zwoje odzwierciedlenie w przepisach prawnych i różnych rozporządzeniach. Nie inaczej jest w przypadku instalacji hydrantowej, która musi być wykonana w sposób dokładny, rzetelny, prawidłowy i zgodny z przepisami i innymi wytycznymi. W przeciwnym wypadku życie ludzkie może być zagrożone.

Wymogi instalacji hydrantowej

instalacja hydrantowaWszystkie wymagania podstawowe dotyczące instalacji hydrantowej zawarte są w Prawie budowlanym. Zamieszczone tam są nie tylko wytyczne dotyczące samego obiektu budowlanego lecz również zasady odpowiedniego przestrzegania norm bezpieczeństwa pożarowego. Prawidłowa instalacja hydrantowa opisana jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Właściciel obiektu budowlanego zobowiązany jest do zachowania tych zasad, tym samym wyposażenia go w niezbędne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo typu na przykład w gaśnice oraz do wyznaczenia drogi ewakuacyjnej i zapewnienia możliwości przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Warto zaznaczyć, że w zależności od kategorii budynku stosowane są inne warunki co do instalacji hydrantowej. Kategorie do jakich należy budynek zostały wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zawiera ono także inne wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, między innymi: konieczne stosowanie jest hydrantów wewnętrznych wyposażonych w półsztywne węże o średnicy do 33 mm (w przypadku użycia tego węża nie trzeba go całego rozwijać co zwiększa czas reakcji i bezpieczeństwo). Rozporządzenie w sposób jednoznaczny nakłada obowiązek instalacji hydrantów – nie ma tutaj dobrowolności.

Za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego odpowiada zarządca terenu (budynku, obiektu budowlanego) lub jego użytkownik. Natomiast w przypadku gdy nie sporządzono żadnej umowy cywilnoprawnej dotyczącej wyznaczenia zarządu (użytkownika) ta odpowiedzialność przechodzi na tego kto faktycznie posiada władzę nad budynkiem.