Wysokie zadośćuczynienie dla poszkodowanego

Niestety, ale w dzisiejszych czasach bardzo często kwota zadośćuczynienie z OC sprawcy jest zaniżona i dlatego poszkodowanemu zawsze zostaje droga sądowa. Możemy zawsze samodzielnie wystąpienie na drogę sądową i walczyć o uzyskanie zdecydowanie wyższego odszkodowania, ale kiedy nie mamy na to siły fizycznej oraz psychicznej to dobrze skontaktować się z firmą, która specjalizuje się w takich działaniach.

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

zadośćuczynienie z oc sprawcyOdszkodowanie jest świadczeniem, które zostanie nam wypłacone za wszystkie szkody, które mają charakter majątkowy. Takie odszkodowanie uzyskamy od osoby, która wyrządziła nam szkody. W takim przypadku musimy dokładnie oszacować wartość szkód i zazwyczaj podczas wypadku drogowego możemy mniej więcej określić, ile straciliśmy w wypadku komunikacyjnym. Potrzebny nam jest również wtedy rzeczoznawca majątkowy, który dokona dokładnej wyceny i sporządzi odpowiedni protokół. Możemy również uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jest to wypłacana rekompensata za szkody niemajątkowe. Uzyskamy tutaj bardzo dużą kwotę pieniędzy za wszystkie doznane krzywdy fizyczne, a także psychiczne. Będziemy mogli liczyć na wypłatę zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała oraz naruszenie dobra osobistego, a także za rozstrój zdrowia. Oczywiście oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowanemu także prawo do tego, aby dochodzić zwrotów kosztów leczenia oraz rehabilitacji, a także zakupionych leków. W niektórych przypadkach może zostać przyznana renta na czas określony lub na stałe.

Żeby uzyskać zadośćuczynienie albo odszkodowanie, to na początek musimy Zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli sprawca kolizji drogowej uciekł z miejsca wypadku, to takie rozstrzenie musimy skierować do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Możemy tego dokonać za pomocą dowolnego ubezpieczyciela.